Miljö & kvalitet

215 är ISO-certifierade enligt ISO14001:2004 och ISO9001:2008 för vårt arbete med miljö- och kvalitetssäkrade transporter. Genom att klicka på respektive länk nedan kan ni ladda ner mer information om vårt arbete. Har ni andra frågor om vårt miljö- och kvalitetsarbete är ni välkomna att kontakta oss.

Miljöpolicy

215 ska i alla delar av sin verksamhet arbeta aktivt för att minska sin miljöpåverkan. Utifrån företagets egna resurser och förutsättningar samt med hänsyn till såväl externa som interna krav ska detta ske genom att;

För att uppnå fastställd miljöpolicy skall vi:

Kvalitetspolicy

215 ska i hela företaget tillämpa den kvalitetspolicy som presenteras nedan. All personal är väl förtrogen med Kvalitetspolicyn, vilken nytta den för med sig, men också vilka krav den ställer på alla anställda och inhyrda egna åkare. Nya medarbetare informeras om kvalitetspolicyn i samband med introduktionen i företaget.

Vi eftersträvar att leva upp till marknadens/kundernas krav och förväntningar på transporter och tjänster. Det innebär att;

Målsättningen skall nås med löpande kvalitetsuppföljning, personalutbildning och lämplig utrustning för olika arbetsmoment. Vårt övergripande mål är att inga fel skall förekomma/uppstå i verksamheten.